Sensorer inom industrin

Något som idag används mycket flitigt inom produktion, tillverkning och reparation, är sensorer. Detta var för många år sedan något som inte fanns, vilket då bidrog till att skapa mera arbete inom produktion och tillverkning. Det var alltid tvunget att finnas en person som såg över allt som dagens moderna sensorer kan kontrollera och eventuellt varna om. I dagens tillverkning och produktion där det används sensorer, så har också den mänskliga faktorn gällande fel raderats. Numera sköts allting automatiskt, vilket då betyder ett säkrare produktionsled. För att klara alla behov kommer det då att finnas olika typer av sensorer.

De olika typerna av sensorer

Något som är den största skillnaden mellan olika sensorer är att en del varnar och en del används för mätning. De som används för mätning är då oftast placerade på en plats där ett föremål ska passera för att kunna mätas som en produkt utan några fel. De som varnar brukar också placeras på olika platser. Här kan detta då vara som skydd för att en vätska inte ska öka i mängd så att den läcker ur en behållare. Det kan också vara så att sensorer kan användas för att varna om något fallit ur tillverknings ledet innan detta skapar ett större problem än nödvändigt.

Analoga och digitala sensorer

Det kommer även att finnas olika typer av sensorer inom mätning där en del är analoga, medan andra är digitala. Egentligen kommer dessa inte att skilja sig rörande precision även om det är lätt att tro detta. Här handlar det oftast om att de digitala sensorerna kan ge en mera omfattande bild av en mätning, medan de analoga enbart kan reagera på ett moment. Många gånger används analoga sensorer för att hålla koll på nivåer, medan de digitala sensorerna har ett större användningsområde inom mätning för att detta måste klara flera moment.